COMIT gestiona el manteniment industrial com un conjunts d’accions que tenen com objectiu preservar el bon estat de les instal·lacions , sobre equips i maquinaria, línies de producció; aconseguint una millora aportant els mitjans necessari per evitar el desgast que el temps i l’ús provoquen.

A priori entenem que suposa una inversió per el client però podem garantir que amb un bon manteniment s’evita i es disminueixen les pèrdues per parades de producció inesperades, s’eviten accidents laborals augmentant la seguretat dels treballadors i s’allarga la vida útil dels equips i maquinaria industrial.

  • Manteniments predictius per a pronosticar el punt futur de fallada de qualsevol element d’una instal·lació o maquinària de manera que tal component pugui canviar-se amb antelació.
  • Manteniment preventiu. Control i revisió per al correcte funcionament de tota la maquinària productiva per tal d’evitar parades no programades de la producció
  • Manteniment correctiu. Reparació, substitució i modificació de la màquina o de qualsevol dels seus components amb la màxima eficàcia i rapidesa.
  • Revisions i reparacions, neteges, substitució d’elements defectuosos, modificacions i posades en marxa d’equips.