Realitzar un trasllat per canvi d’instal·lacions, ampliació de planta o per reubicació d’equips o línies de procés és una tasca complexa que requereix atendre tots els detalls i particularitats.

COMIT ofereix un servei integral adaptat a les necessitats de cada projecte. Una de les basses essencials per COMIT a l’hora de realitzar un trasllat o moviment és la immillorable PLANIFICACIÓ, independent de l’envergadura del projecte, prioritzant una bona organització i trasllat professional i competent per garantir la correcte execució.

 • Planificació amb l’equip tècnic. Necessitats reals.
 • Organització del projecte. Gestió documental i administrativa.
 • Execució del projecte.
  • Desmuntatge, transports ( mitjans l’elevació, maquinaria..)
  • Muntatge i assemblatge.
  • Manteniments correctius i substitució de peces de desgast.
  • Instal·lació i muntatge d’elements addicionals per correcte funcionament.
 • Posta en Marxa
 • Seguiment per correcte funcionament
 • Garantia