COMIT concep la instal·lació industrial , no només com el muntatge de materials en un espai, si no com la estreta interacció de un equip humà que s’involucra aportant coneixements, recursos i medis, coordinant tots els factors que intervenen per tal d’aconseguir l’èxit del projecte complint amb els pactes establerts amb el client.

Portem a terme instal·lacions industrials amb diferents tipologies de materials com Acer al Carbó, Acer Inoxidable, Hasteloy així com materials plàstics, PVC, PPH, CPVC, PVDF.. dels que tot l’equip de Comit en son perfectes coneixedors dels procediments de instal·lació i procediments de soldadura homologada i dels que estan degudament homologats.

 • Instal·lació integral de canonades, vàlvules, grups de bombament transvasament de tot tipus de productes líquids, gasosos i sòlids.
 • Instal·lacions de processos.
 • Instal·lacions de buit.
 • Aïllament tèrmic.
 • Instal·lacions d’aigua freda i aigua calenta sanitària.
 • Loops d’aigua osmotitzada, aigua purificada i aigua per a injectables (WFI).
 • Instal·lacions de vapor industrial i vapor pur.
 • Instal·lacions d’aire comprimit industrial i alimentari.
 • Instal·lacions de gasos (instal·lacions frigorífiques NH3,CO2, freons, criogènics…).
 • Instal·lacions de climatització.
 • Instal·lacions de transport de producte.
 • Instal·lacions de sistemes PIG per a l’aprofitament de producte i neteja de canonades.
 • Instal·lacions de sistemes de neteja CIP/SIP.
 • Instal·lacions de transport pneumàtic.