COMIT és una empresa líder  reconeguda en el sector industrial, especialment en Instal·lacions Industrials i processos  gràcies a la nostra trajectòria, entrega , compromís i satisfacció del client.

Apostem per la qualitat dels nostres serveis oferint solucions integrals en Instal·lacions de Fluids, Muntatges Industrials i Mecànics, Trasllats d’Equips i Maquinària de Procés, Equips i Maquinària a mida, Disseny i Execució dels projectes i Manteniments Industrials

Realitzem tot tipus d’instal·lacions en diferents sectors industrials, especialment destaquem en els àmbits Farmacèutic, Químic i Alimentari on més de 25 anys d’experiència ens avalen juntament amb un gran equip de professionals, oferint un servei total per la realització del seu projecte en totes les seves fases.

SERVEI TOTAL DEL PROJECTE

  • Acord conjunt de les necessitats del client.
  • Assessorament i disseny d’acord amb els requeriments de l’usuari (URS), tant en projectes de nova construcció com en remodelacions.
  • Projecte bàsic conceptual amb les propostes tècniques i econòmiques.
  • Projecte executiu: disseny d’enginyeria de detall, càlculs i selecció d’equips i instrumentació, plànols de detall en 3D amb les tecnologies BIM més avançades (Building Information Modeling), esquemes P&D i memòries tècniques amb especificacions de productes i materials.
  • Fabricació i instal·lació segons els requeriments d’enginyeria.
  • Posada en marxa del projecte.
  • Legalització i validació (FAT, SAT, OCA’s).
  • Realització de tota la documentació As-Built (legalitzacions, certificacions d’equips i materials, certificats de proves de pressió, quality books, plànols, assajos mecànics no destructius).
  • Manteniment predictiu, preventiu i correctiu.

EQUIP

Per COMIT un dels seus mitjans de treball més essencial és el seu equip humà. És per aquest motiu que COMIT aposta per promoure una formació continua i especialitzada, en constant desenvolupament per adaptar-se a la normativa i evolució de l’entorn Industrial.

Comptem amb un personal estable, altament qualificat i amb experiència acumulada que ens dona una estabilitat per que l’equip sempre sigui resolutiu, aporti solucions i les implanti-hi sempre que suposin una millora real i efectiva.